Dícháilithe 2013

Dícháileadh Michael agus Joan Morris ar feadh cúig bhliain ón 16ú Nollaig 2013.

Dícháileadh Michael agus Joan Morris ar feadh cúig bhliain ón 16ú Nollaig 2013 de bhun Alt 160(2)(h) d'Acht na gCuideachtaí 1990.

16 Noll 2013


Anthony and Delia Burke were disqualified for five years respectively from 29th July 2013.

Anthony and Delia Burke were disqualified for five years respectively from 29th July 2013 pursuant to Section 160(2)(h) of the Companies Act 1990..

29 Iúil 2013


Gerard F. O’ Grady and Declan O’ Grady were disqualified for five years respectively from 22nd July 2013.

Gerard F. O’ Grady and Declan O’ Grady were disqualified for five years respectively from 22nd July 2013 pursuant to Section 160(2)(h) of the Companies Act 1990.

22 Iúil 2013


RSS

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ag Tabhairt Aire do Ghnó

Dé Máirt 25 Meán Fómhair 2018

LUIMNEACH

Taking Care of Business

Tuesday 25 September 2018     

LIMERICK