Foirceannadh & Dóchmhainneachta


D’fhéadfaí nach mbeidh roinnt comhad ar an leathanach seo ar fáil ach amháin i bhFormáid Doiciméad Iniompartha (PDF). Tá an Léitheoir Adobe® Acrobat® riachtanach chun teacht ar na comhaid seo. Féadfar é seo a íoslódáil saor in aisce ar Adobe website 
Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.