Imeachtaí Géilliúntais

Seo a leanas liosta Imeachtaí Géilliúntais a raibh baint ag an OSFC baint leo 

Dé Luain 5ú Samhain 2012
Maidir le Iarratas an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi Alt 371 d'Acht na gCuideachta 1963 árna leasú Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Aventine Resources Public Limited Company - John Liwosz agus Anthony William Brown

Nóta ar na himeachtaí maidir le Aventine plc (Béarla amháin) 

Dé Luain 30ú Iúil

Maidir le Achtanna na gCuideachta 1963-2009 agus maidir le Cuideachta agus maidir le iarratas faoi Alt 371 d'Acht na gCuideachta 1963, árna leasú Idir an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach AGUS Cuideachta, agus triúr stiúrthóir na gCuideachta.

Sonraí iomlána Ordú an Ard-Chúirt a d'eisigh an Breitheamh Laffoy Uas.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort