Ionchúiseamh 2015

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach i gcoinne Michael Sandys

Dé Máirt 12 Bealtaine 2015


An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach i gcoinne Michael Sandys

Sonraí an Cosantóir:
Michael Sandys

Seoladh:
171 Bóthar Chamaí Íochtarach, Camaigh, Baile Átha Cliath 6W

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche na Cathrach Átha Cliath, Cúirt 8

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche John O’Neill

Cionta a Líomhnaítear:
Cúisíodh an cosantóir le sárú Alt 56(1) agus (3) d'Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachta 2001 go theip air, an Cúisí, mar Leachtaitheoir ceaptha do (i) Mole Screen Ireland Limited (Faoi Leachtú) (cúis amháin) agus (ii) Halcyon Specialist Cleaning Limited (Faoi Leachtú) (cúis amháin), tuairiscí a sholáthair don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach san fhoirm forordaithe le Rialacháin arna dhéanamh faoin Acht de 2001 maidir le na cuideachtaí dócmhainneacha sin.

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, forcuireadh Alt 1(1) d’Acht Promhadh Ciontóra 1907 ar an Cosantóir maidir leis an dhá Chion i leith, ordaíodh air an tsuim €1,000 a íoc do Ospidéal Náisiúnta na Leanaí agus €1,250 a ranníoc mar Costais Ionchúisimh.  D'ordaigh an Breitheamh go dtagadh an ábhar roimh an Cúirt arís Dé Máirt an 12ú Bealtaine 2015, muair a scriosfar amach na cúiseanna dá  ghlanfaí na suimeanna thuhas i gcomhréir le Ordú na Cúirte.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort