Ionchúiseamh 2016

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i gcoinne Thomas Clarke

Dé Céadaoin 16 Márta 2016


Dé Máirt 

15 Márta 2016

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i gcoinne Thomas Clarke

Sonraí na Chosantóra:
Thomas Clarke

Seoladh:
Wheelam Milltown Newbridge Co Cill Dara
1 Ardan McElwain, Newbridge, Co Cill Dara

Ionad Coinne:
Cúirt Chuarda an Náis

Breitheamh:
Breitheamh Michael O’Shea

Cionta a Líomhnaítear:
Bhain 38 cionta líomhnaithe i gcoinne an chosantóra le Tuarascálacha Iniúchóireachta bréagach a tháirg sé in aghaidh alt 242 (1) d'Acht na gCuideachtaí 1990 trí úsaid a baint as ainm, seoladh agus síniú duine a lig sé air gur Iniúchóir cáilithe é.  Ba i gcomhair Cuideachtaí Teoranta na tuarascála bréagach go léir.

Bhain 19 dóibh le tuarascáil bréagach a tháirgeadh i gcomhlíonadh airbheartaithe le Achtanna na gCuideachtaí, in aghaidh Alt 242(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990 agus mar a fhoráiltear in Alt 240(1)(b)  d'Acht na gCuideachtaí 1990.

Bhain an 19 fágtha le tuarascáil bréagach a sheachadadh i gcomhlíonadh airbheartaithe le Achtanna na gCuideachtaí, in aghaidh Alt 242(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990 agus mar a fhoráiltear in Alt 240(1)(b)  d'Acht na gCuideachtaí 1990.

Toradh:
Díotchúisíodh an cosantóir roimh Cúirt Chuarda an Náis an 15 Eanair 2016 áit a rinneadh pléadáil ciontach ar cúig chúisimh ar an díotáil.

An 15 Márta 2016 cuireadh pianbhreith ar an cosantóir mar a leanas:

1.    Ar chúiseamh a haon de Tuarascáil Iniúchta bréagach a tháirgeadh in aghaidh Alt 242(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990, agus ar a phléadáil sé ciontach, ciontaíodh an cosantóir agus cuireadh pianbhreith air 2 ½ bhliain faoi choimeád ar fionraí ar feadh tréimhse dhá bhliain ón 15 Márta 2016

2.    Ar chúiseamh a dó Tuarascáil Iniúchta bréagach a tháirgeadh in aghaidh Alt 242(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990, agus ar a phléadáil sé ciontach, ciontaíodh an cosantóir agus cuireadh pianbhreith air 2 ½ bhliain faoi choimeád ar fionraí ar feadh tréimhse dhá bhliain ón 15 Márta 2016

3.    Ar chúiseamh a trí Tuarascáil Iniúchta bréagach a tháirgeadh in aghaidh Alt 242(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990, agus ar a phléadáil sé ciontach, ciontaíodh an cosantóir agus cuireadh pianbhreith air 2 ½ bhliain faoi choimeád ar fionraí ar feadh tréimhse dhá bhliain ón 15 Márta 2016

4.    Ar chúiseamh  a ceathair Tuarascáil Iniúchta bréagach a tháirgeadh in aghaidh Alt 242(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990, agus ar a phléadáil sé ciontach, ciontaíodh an cosantóir agus cuireadh pianbhreith air 2 ½ bhliain faoi choimeád ar fionraí ar feadh tréimhse dhá bhliain ón 15 Márta 2016

5.    Ar chúiseamh a cúigTuarascáil Iniúchta bréagach a tháirgeadh in aghaidh Alt 242(1) d'Acht na gCuideachtaí 1990, agus ar a phléadáil sé ciontach, ciontaíodh an cosantóir agus cuireadh pianbhreith air 2 ½ bhliain faoi choimeád ar fionraí ar feadh tréimhse dhá bhliain ón 15 Márta 2016

Agus é ciontaithe ar díotáil ar chion indíotáilte i ndáil le cuideachta, meastar go bhfuil Thomad Clarke, de bhun Alt 839 d'Acht na gCuideachtaí 2014 bheith faoi réir ordú dícháilithe, leis an éifeacht fo bhfuil sé dícháilithe ó bheith ceapaithe nó ag gníomh mar iniúchóir, stiúrthóir nó oifigeach eile, glacadóir, leachtaitheoir nó scrúdaitheoir nó bheith in aon slí cibé acu go díreach nó go hindíreach lena mbaineann nó ag glacadh páirte i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistíocht aon chuideachta nó chumann cláraithe faoi Achtanna um Chumainn Tionscail agus Coigiltis 1893 go 1978 ar feadh tréimhse 5 bhliain ón ciontu ar an 15 Márta 2016.

Rialuithe Cúirte

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort