Liosta Ciontuithe

Ins an chomhad tá liosta na cionta indíotáilte

Nóta: Ar an 1 Meán Fómhair agus ón dáta sin ar aghaidh ní bheidh ceangal níos mó ar iniúchóirí cionta indíotáilte faoi Alt 125(2) agus faoi Alt 127 (12), Acht na gCuideachtaí 1963 a thuairisciú. Cionta sin a bhaineann le mainneachtainí i leith tuairisceáin bhliantúla. Le haghaidh breis eolais breathnaigh le do thoil ar Fhógra Eolais OSFC I/2005/3 (Bearla amháin)

Íoslódáil:

Liosta Cionta Iondíotáilte (Liosta_Cionta_Indíotáilte_240810.pdf, 0.34 MB 

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Treoir Nua le Fáil

Tá iad seo a leanas árna eisiúnt le OSFC:  

7 Leabhrán Eolais nua agus 

12 Treoir Thapa nua bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014.