Tuarascálacha Bhliantúil & Athbhreithnithe

Tuarascáil Bhliantúil 2012


Tá Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach do 2012 le fáil anois.

Léigh an tuarascáil iomlán nó caibidil i ndhiaidh caibidil.

Cuid 1 - Clár, Brollach ón Stiúrthóir, Sracfhéachaint ar 2012 agus Caibidil 1 (Forbhreathnú ar OSFC)
Cuid 2 - Caibidil 2 (Tuiscint Níos Fearr ar Chearta agus Dhualgais na bPáirtithe lena mBaineann Faoi Dhlí na gCuideachtaí a Chur Chun Cinn)
Cuid 3 - Caibidil 3 (Aghaidh a thabhairt ar iompar Neamhdhleathach agus Neamhfhreagrach sa Mhéid go mBaineann sé le Dlí Cuideachta)
Cuid 4 - Caibidil 4 (Seirbhís Ardchaighdeain do Chustaméirí a Chur ar Fáil do Páirtithe Leasmhara Inmheánacha agus Seachtracha)
Cuid 5 - Aguisíní 1 go 5 agus Gluais

Doiciméidí le Íoslódáil

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Treoir Nua le Fáil

Tá iad seo a leanas árna eisiúnt le OSFC:  

7 Leabhrán Eolais nua agus 

12 Treoir Thapa nua bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014.

ODCE's Compliance Publications

  7 Information Booklets

  12 Quick Guides