« back Tuarascálacha Bhliantúil & Athbhreithnithe
 

Tuarascáil Bhliantúil OSFC 2014


Tá Tuarascáil Bhliantúil na hOifige an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach do 2014 le fáil anois.

Léigh an Tuarascáil iomlán nó cuid i ndhiaidh cuid.

Cuid 1 - Clár Ábhair, Brollach ón Stirúrthóir, Sracfhéachaint ar 2013, Caibidil 1 (Forbhreathnú ar OSFC) agus Caibidil 2 (Tuiscint Níos Fearr ar Chearta agus Dhualgais na bPáirtithe lena mBaineann faoi Dhlí na gCuideachtaí a Chur Chun Cinn) 
Cuid 2 - Caibidil 3 (Aghaidh a Thabhairt ar Iompar Neamhdhleathach agus Neamhfhreagrach sa Mhéid go mBaineann sé le Dlí Cuideachta) 
Cuid 3 - Caibidil 4 (Seirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a chur ar fail do Pháirtithe Leasmhara Inm,heánacha agus Seachtracha), Aguisíní agus Gluais


alsancak escort buca escort