Tuarascálacha Bhliantúil & Athbhreithnithe

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013


Tuarascáil Bhliantúil 2012

ODCE Tuarascáil Bhliantúil 2012


Tuarascáil Bhliantúil 2011

Tuarascáil Bhliantúil 2011


Athbhreithniú Bliantúil 2011

Athbhreithniú Bliantúil 2011


Tuarascáil Bhliantúil 2010

Tuarascáil Bhliantúil 2010


RSS
123456

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.