Páipéir Chomhairliúcháin

Doiciméidí Seirbhís do Chustaiméirí Nua OSFC

Tá sraith doiciméidí comhairliúcháin foilsithe ag OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis a Plean Seirbhís do Chustaiméirí nua.


Seolann OSFC Comhairliúcháin ar Shrianadh agus Dícháiliú Gealltanas

Tá doiciméid comhairliúcháin foilsithe ag an OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis an réim nua Srianadh agus Dícháiliú Gealltanas a tugann isteach Acht na gCuideachtaí 2014.


Fógra Comhairle C/2008/3 - Scéimeanna um Leathnú Gnó agus um Síolchaipitil

Fógra Comhairle C/2008/3 - Scéimeanna um Leathnú Gnó agus um Síolchaipitil


Páipéar Comhairliúcháin C/2008/2 - Ráiteas Straitéise Nua OSFC

Páipéar Comhairliúcháin C/2008/2 - Ráiteas Straitéise Nua OSFC


C/2008/1: Plépháipéar OSFC dar teideal 'Whistle-blowing and Irish Company Law'

C/2008/1: Plépháipéar OSFC dar teideal 'Whistle-blowing and Irish Company Law'


RSS
123

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

 

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.