Treoir Eile

Tuarascáil Iniúchóra don OFSC - Fógra Cinnte D/2006/2


Tá treoir treoir athmheasta do iniúchóirí ar riachtanais tuarascáil faoi Alt 194 (leasaithe) de hAcht na gCuideachtaí 1990. Is Fógra Cinnidh chun dáta é seo ar bun-Fhógra Cinnidh D/2002/2 a phlé len cheist ar dtús. Is iad na h-athrú ná baint amach riachtanais tuarascáil chionta indíotáilte ghaolmhar le tuairisc bhliaintiúl a tosaíodh ar 1 Meán Fómhair 2005, agus síneadh freagracht oibleagáidí iniúchóra an Stiúrthóir a cuidiú mar atá in Altanna 194(5A) agus 5(B) de hAcht na gCuideachtaí 1990 a thosaigh ag feidhmiú ar 1 Márta 2007.

Tá an Fógra Cinnidh agus liosta na Cionta Indíotáilte (Béarla amháin) le fáil i bhformáid pdf chun íoslódáil.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.