Treoir Eile

OSFC - Freagairt do Tuairiscí ó Iniúchóirí


treoir eisithe ag Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach a míníonn structúr an phróisis chun freagairt do tuairiscí ó iniúchóirí agus chun chúnamh rannpháirtíocht am-éifeachtacht idir foireann OSFC agus iniúchóirí a fhorbairt ionas go sroichfear conclúidí ar bhonn tráthúil.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.