Treoir Eile

Treoir OSFC ar Coistí Iniúchóra - Fógra Cinnte D/2006/1


Tugann an Fógra Cinnidh seo treoir ar choistí iniúchóireachta le tagairt sonrach ar alt 42 d'Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach bhfuil an alt seo i bhfeidhm agus go cumhdítear é iarbhír le Rialacháin ar Rialacháin 91 na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/EC) 2010 (IR Uimh. 220 de 2010). Tá treoir faoir na forálacha sin le fáil ar suíomh idirlíne UMICE ag www.iaasa.ie.

Tá na doiciméidí thíos le fail as Béarla amháin.

Doiciméidí le Íoslódáil

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.