Curanna i Láthair 2016

Cur i láthair do Mac Léinn New Frontiers i TF Bhaile Bhlainséir


Cur i láthair do Mac Léinn New Frontiers i TF Bhaile Bhlainséir ar na Róil agus Freagrachtaí Stiúrthóirí Cuideachta (Béarla amháin)

Doiciméidí le Íoslódáil

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.