Déan Comhthadhail Linn
Seoladh Poist:
Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell
Baile Átha Cliath 1
D01 W5C2
Éire

Teileafóin: +353 (0)1 858 5800
Facs: +353 (0)1 858 5801
R-poist: info@odce.ie
* LoCall: 1890 315 015
Ceisteanna Preasa: pressqueries@odce.ie


* Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (LoCall).

Ceangail Gaolmhara:

Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Oifig chun cabhair a thabhairt do dhaoine le míchumas ina ndéileácha leis an Oifig. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana trína sonraí thuas.

Tá Sonraí Seirbhíse (Cairt Chustaiméara san áireamh), ár Imeachta Gearáin Chustaiméara agus Foirm Gearáin Chustaiméara le fáil trín nasc seo.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Tugann an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach aitheasc don

International Fraud Prevention Conference (bearla amháin)

ar Páirc an Chrócaigh

alsancak escort buca escort izmir liseli escort izmir seksi escort belek escort side escort
denizli olgun escort
izmir olgun escort
mahmutlar escort etlik escort cebeci escort konyaaltı escort