Ceangail Úsáideach

 
Bí Ullamh don Gheimhreadh

Bí Ullamh don Gheimhreadh - Brollach

Cuireann aimsir chrua dúshlán romhainn go léir. Féadann na gníomhaíochtaí a ndéanaimid talamh slán díobh éirí deacair nó contúirteach fiú nuair a tharlaíonn aimsir chrua. Trí roinnt céimeanna simplí a ghlacadh, áfach, féadann tú tionchar imeachtaí den sórt sin a laghdú.

Gach bliain seolann an Rialtas feachtas eolais Bí Ullamh don Gheimhreadh, a tugann, tionlactha le leabhrán gheimhreadh-réidh, eolas ar bheith ullumhú, ag soláthair comhairle praiticiúil chun déileáil le linn aimsire crua, chomh maith le tabhairt sonraí eagraíochta agus gníomhaireachta a feidir leo treoir agus cabhair a sholáthair. D'ullmhaigh Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála an leabhrán agus an suíomh gréasáin agus is simplí an príomh-scéala - bí ullamh, fan slán agus bí ar eolas cá bhfuil cabhair le fáil más gá duit é. 

 
 

Cuireann aimsir chrua dúshlán romhainn go léir. Féadann na gníomhaíochtaí a ndéanaimid talamh slán díobh éirí deacair nó contúirteach fiú nuair a tharlaíonn aimsir chrua. Trí roinnt céimeanna simplí a ghlacadh, áfach, féadann tú tionchar imeachtaí den sórt sin a laghdú.

Gach bliain seolann an Rialtas feachtas eolais Bí Ullamh don Gheimhreadh, a tugann, tionlactha le leabhrán gheimhreadh-réidh, eolas ar bheith ullumhú, ag soláthair comhairle praiticiúil chun déileáil le linn aimsire crua, chomh maith le tabhairt sonraí eagraíochta agus gníomhaireachta a feidir leo treoir agus cabhair a sholáthair. D'ullmhaigh Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála an leabhrán agus an suíomh gréasáin agus is simplí an príomh-scéala - bí ullamh, fan slán agus bí ar eolas cá bhfuil cabhair le fáil más gá duit é.

Tá leagan leictreonach den leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh ar fáil ar an láithreán gréasáin www.winterready.ie.