« back Rúnaí Cuideachta
 

Is é atá i rúnaí cuideachta ná duine nó cuideachta ceaptha chun riaracháin na cuideachta a mhaoirsiú agus a feidhmíonn i gcomhréir le treoracha na stiúrthóirí.

Féach led’thoil ar ar Leabhar Eolais agus Treoir Tapa  OSFC ar Rúnaí Cuideachta.

Tá.  Dé réir Acht na gCuideachtaí tá se riachtanach go mbeadh rúnaí cuideachta ag gach cuideachta.

Is é/í an chéad rúnaí cuideachta ná an duine ainmnithe sna doiciméid chorpraithe a comhdaíodh leis an OCC.  De gnáth déanann stiúrthóirí an cuideachta ceapacháin mar rúnaí ina dhiaidh sin.  Leagtar amach de ghnáth na rialacha a rialaíonn rúnaí i mBunreacht féin na Cuideachta (Airteagail Chomhlachais).

Tá. Tá ceanglas ar gach cuideachta clár a stiúrthóirí agus rúnaithe a choinneáil (Alt 149 d’Acht na Chuideachtaí).  Leagtar amach in Ailt 215 go 217 d’Acht na gChuidachtaí an ceart scrúdú nó cóipeanna an chlár a iarraidh.