Dícháilithe 2006

Chuir an Ard-Chúirt ordú dícháilithe inniu ar Phadraig Collery ar feadh naoi mbliana.

Chuir an Ard-Chúirt ordú dícháilithe inniu ar Phadraig Collery ar feadh naoi mbliana le héifeacht láithreach de bharr na gcinntí a rinne Cigirí na hArd-Chúirte ina dTuarascáil faoi Ansbacher (Cayman) Ltd.

9 Márta 2006


RSS

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) section of website for information before contacting the Office.

COVID-19 NOTICE

In accordance with Government directives, the ODCE’s offices are closed until further notice. Temporary contact details have been arranged.

 

FÓGRA COVID-19

De réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta faoi láthair. Tá sonraí teagmhála sealadacha socraithe.