Dícháilithe 2008

D'ordaigh an Ard-Chúirt dícháiliu duine ar feadh ceithre bhliain de dhroim cinneadh a rinne Cigirí Ard-chúirte

 D'ordaigh an Ard-Chúirt dícháiliu duine ar feadh ceithre bhliain de dhroim cinneadh a rinne Cigirí Ard-chúirte. Mar a chuir i cheal an Chúirt Uachtarach an dícháiliú ar achomharc, baineadh amach sonraí na gcuideachtaí agus an duine.

31 Iúil 2008


Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú.

Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú de dhroim cinneadh na Cigirí Ardchúirte ina dtuarascáil ar National Irish Bank Limited (NIB) agus National Irish Bank Financial Services Limited (NIBFS)

26 Beal 2008


Dhícháiligh an Ardchúirt an tUasal Michael Keane.

Dhícháiligh an Ardchúirt an tUasal Michael Keane ar feadh trí bhliain de dhroim cinneadh na Cigirí Ardchúirte ina dtuarascáil ar National Irish Bank Limited (NIB) agus National Irish Bank Financial Services Limited (NIBFS).

26 Beal 2008


Wood Products (Longford) Limited - Cinneadh Chúirte Uachtarach

Wood Products (Longford) Limited - Cinneadh Chúirte Uachtarach an tUasal Breitheamh Fennelly tugadh an 6 Bealtaine 2008

6 Beal 2008


RSS
12

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort