Dícháilithe 2013

Dícháileadh Michael agus Joan Morris ar feadh cúig bhliain ón 16ú Nollaig 2013.

Dícháileadh Michael agus Joan Morris ar feadh cúig bhliain ón 16ú Nollaig 2013 de bhun Alt 160(2)(h) d'Acht na gCuideachtaí 1990.

16 Noll 2013


Anthony and Delia Burke were disqualified for five years respectively from 29th July 2013.

Anthony and Delia Burke were disqualified for five years respectively from 29th July 2013 pursuant to Section 160(2)(h) of the Companies Act 1990..

29 Iúil 2013


Gerard F. O’ Grady and Declan O’ Grady were disqualified for five years respectively from 22nd July 2013.

Gerard F. O’ Grady and Declan O’ Grady were disqualified for five years respectively from 22nd July 2013 pursuant to Section 160(2)(h) of the Companies Act 1990.

22 Iúil 2013


Dícháileadh Yuk Chan agus Joon Hong Yong ar feadh cúíg bhliain faoi seach ó 17ú Meitheamh.

Dícaileadh Yuk Chan agus Joon Hong Yong ar feadh cúig bliain faoi seach ó 17ú Meitheamh 2013 de bhun Alt 160(2)(h) d'Acht na gCuideachta 1990.

17 Meith 2013


RSS

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Treoir Nua le Fáil

Tá iad seo a leanas árna eisiúnt le OSFC:  

7 Leabhrán Eolais nua agus 

12 Treoir Thapa nua bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014.

ODCE's Compliance Publications

  7 Information Booklets

  12 Quick Guides