Foirceannadh & Dóchmhainneachta 2003-2009

Tugann an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach fáilte inniu.

 Tugann an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach fáilte inniu roimh breithiúnas an Chúirt Uachtarach 3 Iúil 2006 ar Eurofood IFSC Limited atá le fáil anseo (Béarla amháin)

3 Iúil 2006


Chuir Paul Appelby, fáilte inniu roimh bhreithiúnas an European Court of Justice (ECJ) sa chás Eurofood.

Chuir Paul Appelby, an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach fáilte inniu roimh bhreithiúnas an European Court of Justice (ECJ) sa chás Eurofood (Cás C-341/04).

2 Beal 2006


Maidir le Eurofood IFSC Limited agus maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 - 2003.

Maidir le Eurofood IFSC Limited agus maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 - 2003, Uimhir Thaifid Chúirte Uachtaraí, 147 / 04.

27 Iúil 2004


Maidir le Eurofood IFSC Limited agus maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 - 2003.

Maidir le Eurofood IFSC Limited agus maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 - 2003, Uimhir Thaifid Ard-Chúirte, 2004 / 33Cos.

23 Márta 2004


Maidir le Silken Construction Limited

Maidir le Silken Construction Limited – Is mian leis an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach (“an Stiúrthóir “) aird a tharraingt ar an mbreithiúnas a d'eisigh an Breitheamh Finlay Geoghegan san Ard-Chúirt an 14 Samhain 2003.

21 Samh 2003


RSS
12

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.