Sriantaí 2011-2013

Srianadh Aidan O’Regan agus Alicia Comiskey faoi seach ar feadh cúig bhliain ón 29ú Aibreán 2013.

Srianadh Aidan O’Regan agus Alicia Comiskey faoi seach ar feadh cúig bhliain ón 29ú Aibreán 2013 de bhun Alt 160(2)(h) d'Acht na gCuideachta 1990.

29 Aib 2013


RSS

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

ODCE's Compliance Publications

  7 Information Booklets

  12 Quick Guides

Treoir Nua le Fáil

Tá iad seo a leanas árna eisiúnt le OSFC:  

7 Leabhrán Eolais nua agus 

12 Treoir Thapa nua bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014.