Leabhráin Faoi Leith
Cuireann an rannóg a leanas liosta ar fáil d'fhoilseacháin OSFC a bhaineann le ról cuideachtaí, stiúrthóirí cuideachta agus/nó rúnaithe faoi Achtanna na gCuideachtaí maille le foilseacháin eile a d'fhéadfadh bheith ina n-ábhar suime ginearálta do chuideachtaí, do stiúrthóirí cuideachta agus/nó do rúnaithe.

Naisc ghaolmhara:

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort