Iarratais ar Thairiscintí-earraí/seirbhísí do OSFC

De réir ár Scéim Foilsithe SF, foilsíonn OFSC gach IaT reatha ar an leathanch seo.

REATHA:

Cineál conartha  Dáta deiridh  Ré más seirbhísí i gceist Cur síos na hearraí nó seirbhísí   Conradh amháin (A) /
Gradam ó gCreat (C)
Naisc
Seirbhísí Tá an Painéal ar oscailt i gcónaí agus níl aon spriocdháta bainteach leis Sannadh-spleách Tugann OSFC cuireadh do Soláthraithe Seirbhísí Dlí, Cuntasóireachta agus Cuntasóireachta Costais Dlí Fhógraí

 C

Is féidir eolas riachtanach ó iarratasóirí a íoslóideáil agus is cóir an dearbhú sínithe a sheoladh leis