Foilseacháin a Bhaineann le Leachtú

Fógra Eolais I/2011/1 - Tuaraisc Alt 56

Fógra Eolais I/2011/1 - Tuaraisc Alt 56


Information Notice I/2010/1 – Section 56 Reports

Information Notice I/2010/1 – Section 56 Reports


Fógra Eolais I/2009/2 - Tuaraisc Alt 56

Fógra Eolais I/2009/2 - Tuaraisc Alt 56


Fógra Eolais I/2009/1

Fógra Eolais I/2009/1


Fógra Eolais I/2008/1 - Tuaraisc Alt 56

Fógra Eolais I/2008/1 - Tuaraisc Alt 56


RSS
123

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

alsancak escort buca escort