Páipéir Chomhairliúcháin

Doiciméidí Seirbhís do Chustaiméirí Nua OSFC

Tá sraith doiciméidí comhairliúcháin foilsithe ag OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis a Plean Seirbhís do Chustaiméirí nua.


Seolann OSFC Comhairliúcháin ar Shrianadh agus Dícháiliú Gealltanas

Tá doiciméid comhairliúcháin foilsithe ag an OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis an réim nua Srianadh agus Dícháiliú Gealltanas a tugann isteach Acht na gCuideachtaí 2014.


RSS

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

alsancak escort buca escort