Páipéir Chomhairliúcháin

Doiciméidí Seirbhís do Chustaiméirí Nua OSFC

Tá sraith doiciméidí comhairliúcháin foilsithe ag OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis a Plean Seirbhís do Chustaiméirí nua.


Seolann OSFC Comhairliúcháin ar Shrianadh agus Dícháiliú Gealltanas

Tá doiciméid comhairliúcháin foilsithe ag an OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis an réim nua Srianadh agus Dícháiliú Gealltanas a tugann isteach Acht na gCuideachtaí 2014.


RSS

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) section of website for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

FÓGRA COVID-19

De réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta faoi láthair. Tá sonraí teagmhála sealadacha socraithe.

COVID-19 NOTICE

In accordance with Government directives, the ODCE’s offices are closed until further notice. Temporary contact details have been arranged.

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort