Treoir Thapa

Fónann an 'Treoir Mhear' achomair seo mar foilseacháin chomhghabhálaigh dár Leabhair Eolais níos cuimsithigh ar dualgais agus cumhachtaí stiúrthóirí cuideachta, rúnaí, scairsealbhóirí, creidiúnaithe agus ar eile. Tugtar i réim na treoir ag cuimhneamh don neamhghairmí agus bronnadh dóibh an mark Plain English ón Áisíneacht Náisiúnta Litearachta do Aosaigh. 

Cuideachtaí   
Stiúrthóirí
Rúnaithe 
Comhaltaí agus Scairsealbhóirí 
Iniúchóirí 
Creidiúnaithe
Leachtaitheoirí  
Idirbhearta a Bhaineann le Stiúrthóirí
Coistí Iniúchóireachta 
Cruinnithe Ginearálta Bliantúla 
Taifid Cuntasaíochta Leordhóthanacha a Choimeád
Coiste Cigireachta

 

 

 

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) section of website for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

FÓGRA COVID-19

De réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta faoi láthair. Tá sonraí teagmhála sealadacha socraithe.

COVID-19 NOTICE

In accordance with Government directives, the ODCE’s offices are closed until further notice. Temporary contact details have been arranged.

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort