Foirm Gearraín
Is í an aidhm atá leis an bhfoirm seo ná cabhair a thabhairt duit sáruithe Achtanna na gComhlachtaí, a d'fhéadfadh comhlachtaí, stiúrthóirí comhlachtaí nó daoine eile a dhéanamh, a aithint. Leagtar amach an cineál eolais a mbeadh uainn chun gearrán a mheasúnú mar is cuí. Má tá eolas mar sin agat, ba chóir duit an Fhorim seo a líonadh agus í a sheoladh chugainn maraon le haon fhianaise doiciméadach eile a thacaíonn do do ghearrán, chuig an seoladh ar leathanach teagmhála OSFC. Cé gur féidir gearrán gan ainm a sheoladh chugainn, tá an ceart ag an OSFC gan plé le gearrán dá chineál. Má thograíonn tú do chuid sonraí a thabhairt dúinn, tá iachall dlíthiúil ar an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus ar a fhoireann aon eolas a fhaightear a choinneáil faoi rún.

Íoslódáil:

(Foirm Gearáin, 44kb) 

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.