Foirm Gearraín
Is í an aidhm atá leis an bhfoirm seo ná cabhair a thabhairt duit sáruithe Achtanna na gComhlachtaí, a d'fhéadfadh comhlachtaí, stiúrthóirí comhlachtaí nó daoine eile a dhéanamh, a aithint. Leagtar amach an cineál eolais a mbeadh uainn chun gearrán a mheasúnú mar is cuí. Má tá eolas mar sin agat, ba chóir duit an Fhorim seo a líonadh agus í a sheoladh chugainn maraon le haon fhianaise doiciméadach eile a thacaíonn do do ghearrán, chuig an seoladh ar leathanach teagmhála OSFC. Cé gur féidir gearrán gan ainm a sheoladh chugainn, tá an ceart ag an OSFC gan plé le gearrán dá chineál. Má thograíonn tú do chuid sonraí a thabhairt dúinn, tá iachall dlíthiúil ar an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus ar a fhoireann aon eolas a fhaightear a choinneáil faoi rún.

Íoslódáil:

(Foirm Gearáin, 44kb) 

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Taking Care of Business

Tuesday 25 September 2018     

LIMERICK

Ag Tabhairt Aire do Ghnó

Dé Máirt 25 Meán Fómhair 2018

LUIMNEACH