Foirm Iarratas Saoráil Faisnéise
Is é fáth na foirme seo é a chur ar chumas an phobail iarratais ar eolas a chur isteach faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 1997 arna leasú ag alt 112 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001. Tabhair faoi deara áfach gurb iad na taifid a bhaineann le riarachán ginearálta an OSFC amháin atá faoi réir an ordú nochta. Is taobh amuigh de scóip an Achta mar shampla taifid a dhéileálann le hobair leantach ghéilliúntas agus fhorfheidhmiú na hOifige. Sula mbeidh an fhoirm comhlíonta agat ba chóir go mbeifeá sásta go luíonn an t-iarratas atá déanta agat leis na coinníollacha thuas ó thaobh scóipe de. Más gá go mbeadh méid suntasach den fhoireann chomh maith le hacmhainní eile gafa le hiarratas cáilithe SF chun an t-iarratas a chomhlíonadh iarrfar ort táille a íoc chun costais riaracháin a chlúdach.

Nasc ghaolmhara:
Lean ar aghaidh           

Rialuithe Cúirte

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.