Foirm Tuarascáil Leachtaitheoirí

De bhun alt 56(1) d'Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí 2001 bhí ar leachtaitheoirí foirm a chomhlánú agus í a chur isteach.  Forordaíodh an foirm seo faoi I.R. Uimh. 324 de 2002,  Rialacháin Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí (Alt 56) 2002.

An 1ú Meitheamh 2015, aisghaireadh alt 56(1) d'Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí, 2001 agus tháinig Alt 682 d'Acht na gCuideachtaí 2014 in a ionad.

Dá réir sin, de bhun alt 682(1) d'Acht na gCuideachtaí 2014 tá ar leachtaitheoirí anois foirm chomhchosúil a chomhlánú agus í a chur isteach.  Forordaíodh an foirm seo faoi I.R. Uimh. 221 de 2015, Rialacháin Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí (Alt 682) 2015.

Sa thuairisc nua seo, iarrtar ar leachtaitheoirí a cheangal leis a dTuairisc cóip de Ráiteas Ioncaim na mBailiúchán agus Íocaíochtaí a eisíodh chucu ar a gceapachán mar leachtaitheoir.  Mura ceanglaíodh an foirm, ní mór dóibh a lua cén fáth.

Ní mór an foirm nua a úsáid maidir le gach tuairisc a cuirtear isteach ar nó tar éis an 1 Meitheamh 2015.  Is féidir an Foirm Tuarascáil Alt 682 a íoslódáil i bhformáid Word agus tá sí ar fáil i bhformaid Pdf freisin, ach iad as béarla amháin go dti go bhfuil aistriúchán oifigiúil le fáil.Nasc ghaolmhara:

Nótaí (Béarla) Treoireacha um Tuarascáil Leachtaitheoirí (pdf, 0.18MB)

Fógraí Cinnidh a d'eisigh an OSFC

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.