Gearáin ó Chustaiméirí
Is mian leis an OSFC seirbhís den scoth a sholáthair do a custaiméirí. Tá leagtha amach sa Chairt Chustaiméirí agus ‘Prionsabail Seirbhís Chustaiméara den Scoth’ an OSFC do chuid cearta mar custaiméir. Is féidir leat fail amach conas a pléann an OSFC le gearáin sa doiciméid nósanna imeachta, nó gearán a dhéanamh trí Foirm Ghearáin a úsáid.

Is an tUasal Kevin Prendergast a cheap an Oifig mar Oifigeach do Ghearáin ó Chustaiméirí.

Sa chás nach bhfuil tú sásta le láimhseáil do ghearán, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár Oifigeach Achomhairc do Ghearáin ó Chustaiméirí, an tUasal Kevin O'Connell.

Is féidr teagmháil a dhéanamh lena hOifigigh seo trí phoist ag OSFC, 16 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1.

Click to access the English version of this page.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

ODCE's Compliance Publications

  7 Information Booklets

  12 Quick Guides

Treoir Nua le Fáil

Tá iad seo a leanas árna eisiúnt le OSFC:  

7 Leabhrán Eolais nua agus 

12 Treoir Thapa nua bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014.