Gearáin ó Chustaiméirí
Is mian leis an OSFC seirbhís den scoth a sholáthair do a custaiméirí. Tá leagtha amach sa Chairt Chustaiméirí agus Plean Chustaiméirí an OSFC do chuid cearta mar custaiméir. Is féidir leat fail amach conas a pléann an OSFC le gearáin sa doiciméid nósanna imeachta, nó gearán a dhéanamh trí Foirm Ghearáin a úsáid.

Is an tUasal Sharon Sterritt a cheap an Oifig mar Oifigeach do Ghearáin ó Chustaiméirí.

Is féidr teagmháil a dhéanamh le Ms. Sterritt trí phoist ag OSFC, 16 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1.

Click to access the English version of this page.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Taking Care of Business

Tuesday 25 September 2018     

LIMERICK

Ag Tabhairt Aire do Ghnó

Dé Máirt 25 Meán Fómhair 2018

LUIMNEACH