Gearáin ó Chustaiméirí
Is mian leis an OSFC seirbhís den scoth a sholáthair do a custaiméirí. Tá leagtha amach sa Chairt Chustaiméirí agus Plean Chustaiméirí an OSFC do chuid cearta mar custaiméir. Is féidir leat fail amach conas a pléann an OSFC le gearáin sa doiciméid nósanna imeachta, nó gearán a dhéanamh trí Foirm Ghearáin a úsáid.

Is an tUasal Sharon Sterritt a cheap an Oifig mar Oifigeach do Ghearáin ó Chustaiméirí.

Is féidr teagmháil a dhéanamh le Ms. Sterritt trí phoist ag OSFC, 16 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1.

Click to access the English version of this page.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) for information before contacting the Office.

Disclosure - Non Financial Information

Large -  companies, groups and undertakings are required to ​​​​​disclose and publish their policies on non-financial matters each financial year.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.