Acmhainní agus Ceangail

Déan Comhthodhall Linn

Má tá deachracht an suíomh seo a úsáid cuir eolas chuiginn le do thoil trí r-phoist chuig ár táirgeoir leathanach gréasán ag feedback@odce.ie.

Tagairt Inshroichteacht


Bogearraí agus seirbhísí inshroichteacht

  • HTML Validator, seirbhís saor chun scrúdú an bhfuil leathanaigh ghréasán de réir caighdeáin foilsithe HTML.
  • Web Page Backward Compatibility Viewer, uirlis i gcomhair leathanaigh ghréasán a fheiceáil gan tréithe nua-aimseartha.
  • JAWS, léiteoir scáileán do Windows. Tá leagan taispeána ar am teoranta le fail.
  • Lynx, brabhasálaí saor téacs-amháin.

Suíomh Acmhainne Eireannach

  • http://www.nda.ie/, an t-Údarás Náisiúnta Míchumais. Tá go leor nascanna anseo ar suíomh Éireannaigh suimiúl.
  • http://www.ahead.ie/, an Comhlachas um Rochtain Ard-Oideachais agus Míchumais.