Treoirlínte Insroichteacht agus Caighdeáin

Oifigeach Rochtana

Tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Oifig chun cabhair a thabhairt do dhaoine le míchumas ina ndéileácha leis an Oifig. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana ag info@odce.ie nó ag 01-8585816, nó trí scríobh ar Oifigeach Rochtana, OSFC, 16 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1.

An Suíomh seo

Bhí gach leathanach formheasta de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), agus iad ag comhlíonadh le gach treoir tosaíochta 1, 2, 3 den World Wide Web Consortium (W3C) Treoracha Rochtannaigh Inneachair Ghréasán.

Tá sa suíomh seo go leor gnéithe chun cabhair le daoine le mí-chumas nascleanúint a dhéanamh go h-éasca. San áireamh tá aicearraí méarchláir i gcomhair gach mór-nasc agus nascanna specialta ionnas go féidir le úsáideoirí léim thar barraí nascleanúna go dtí an chéad mír eile. Déantar cur síos ar na gnéithe seo thíos.

Ceapadh an suíomh seo chun rochtanacht is mó. Ní úsáidtear frámaí, ní ach chun sonraí a táblú a úsáidtear táblaí agus coimeádtear íomhánna ar a íosta agus iad curtha síos le alt text (téacs in áit pictiúir).

Comhlíonadh le Caighdeáin

  • Tá an suíomh seo formheasta de Bobby AAA, ag comhlíonadh le gach treoir tosaíochta 1, 2, 3 de W3 Treoracha Rochtannaigh Inneachair Ghréasán.
  • Bailíochtann an suíomh go léir mar HTML 4.01 Transitional.
  • Agus is féidir, úsáideann an suíomh seo marcáil shéimeantach structúrtha. Mar shampla, i leathanaigh inneachair inmheánaigh úsáidtear H1 i gcomhair gach ceann teideal barrleibhéil agus marcáil liosta i gcomhair nascleanúint inmheánach. Is é marcáil liosta is fearr. Mar tá amharcláithreoireacht insna fógraí CSS, ní déantar tranglam ar an leathanach, agus léann idir JAWS agus Home Page Reader do liosta mar atá ann: liosta.
  • Tábhachtach: Cuireadh stampa-ama ar an 18/11/05 ar bailíocht comhlíonadh XTML, CSS agus AAA. Mar is gnh le suíomh dinimiciúil mar seo tá na bailíochtaí sobhriste agus is féidir leo díchomhsú. Má thus tú faoi deara meathlú ar aon gné den suíomh ó shin, tabhair fios dúinn le do thoil trí ár bhFoirm Aischothú. Go raibh maith agat.

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) section of website for information before contacting the Office.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

FÓGRA COVID-19

De réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta faoi láthair. Tá sonraí teagmhála sealadacha socraithe.

COVID-19 NOTICE

In accordance with Government directives, the ODCE’s offices are closed until further notice. Temporary contact details have been arranged.