Ionchúiseamh 2004

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach in aghaidh Richard Bennett.

Dé Luain 17 Bealtaine 2004


Sonraí na gCosantóirí:
Richard Bennett 

Seoladh:
51, Bóthar Whitehorn, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche, Baile Átha Cliath 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche, Brady 

Cion/Cionta a Líomhnaítear:
Contrártha le hAlt 187 d’Acht na gCuideachtaí 1990 cé nach raibh sé cáilithe le haghaidh cuntas a iniúchadh, shínigh an tUasal Bennett, a fhad is a bhí sé ag seoladh gnó faoin ainm agus faoin stíl C & R Accounting Services, tuairiscí iniúchta do na sraitheanna cuntas a leanas:

  • Calgary Trading Company (Uimh. chuidechta 206049) le haghaidh na tréimhsí airgeadais go dtí 31/3/96; 31/3/97; 31/3/98; 31/3/99; 31/3/01; 31/3/02; agus 31/3/03;
  • Action Heating & Plumbing Limited (Uimh. chuidechta 159308) le haghaidh na tréimhse airgeadais go dtí 30/4/97;
  • Artcast Limited (Uimh. chuidechta 172490) le haghaidh na tréimhsí airgeadais go dtí 31/3/96 agus 31/3/97; agus
  • In aghaidh Dowler Catering Limited (Uimh. chuidechta 220053) le haghaidh na tréimhsí airgeadais go dtí 31/8/96; 31/8/97 agus 31/8/98. 

Toradh:
Rialaigh an Chúirt go rabhthas ciontach i ngach ceann de na 14 chás. Gearradh fíneálacha de €4,900 ina iomláine ar an tUasal Bennett agus ordaíodh dó costais de €1,563 a íoc don chúisitheoir.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).