Ionchúiseamh 2007

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Michael O’Brien (Claremorris) Limited.

Déardaoin 13 Nollaig 2007


Sonraí na gCosantóirí:
Michael O’Brien (Claremorris) Limited. 

Uimhir Cuideachta:
92823. 

Oifig Cláraithe:
An Príomh Sráid,
Clár Chlainne Mhuiris,
Co. Maigh Eo. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Clár Chlainne Mhuiris. 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Geoffrey Browne. 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar chúiseamh cion amháin faoi Alt 202 d’Acht na gCuideachta 1990, a éilíonn leabhair cúntais cuí a bheith coimeádta. Bhain an cúisimh le bhliain airgeadais ar leith a chríoch 31 Nollaig 2004 agus 31 Nollaig 2005. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir ar chion faoi Alt 202 d’Acht na gCuideachta 1990, ghearr sé fíneáil de €200 agus stiúir sé go n-íocfadh an cosantóir costasanna an ionchúisimh dá mhéid €750.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).