Ionchúiseamh 2012

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne V Barry Keating

Dé Céadaoin 21 Samhain 2012


Sonraí an Costanóra:
Barry Keating

Seoladh:
Finchogue, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Guaire 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Gerard Haughton 

Cionta a Líomhnaítear:
In aghaidh Alt 187 (1) d’Acht na gCuideachta 1990, sheol an tUasal Keating gnó faoin ainm agus stíl de Barry Keating & Co mar iniúchóir ar seacht gcuideachta gan bheith cáilithe é a dhéanamh. Bhí iomlán seacht gcúisimh roimh an Chúirt a bhain le feidhmiú an tUasal Keating mar iniúchóir i rith blian airgeadais ar son gach cuideachta. 

Toradh:
Ar pleideáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir ar ceithre chúisimh faoi alt 187 (6) agus (9) d’Acht na gCuideachta 1990, ghearr sé fíneáil ar iomlán €2,000 (€500 ar gach aon cúiseamh) agus stiúr sé an cosantóir costais ionchúisimh €1,250 a íoc, an tsuim sin a íoc laistigh de sé mí ó data Ordú an Chúirt. Chuir an Cúirt san áireamh an trí cúisimh eile.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).