Ionchúiseamh 2012

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Frank Houlihan

Déardaoin 12 Iúil 2012


Sonrai an Cosantóir:
Frank Houlihan 

Seoladh:
56 Cúirt na Collchoille, Gleann Maghair, Co Corcaigh.

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Mainistir na Corann

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Brian Sheridan 

Cionta a Líomhnaítear:
In aghaidh Alt 187(1) d’Acht na gCuideachta 1990, ghníomh an tUasal Houlihan mar iniúchóir ar son trí chuideachtaí gan bheith cáilithe é a dhéanamh. Bhí iomlán ceithre chúisimh roimh an Chúirt a bhain le feidhmiú an tUasal Houlihan mar iniúchóir i rith bliain airgeadais ar son dhá chuideachtaí agus i rith dhá bhlian airgeadais ar son cuideachta amháin eile. 
 
In aghaidh Alt 242(1) d’Acht na gCuideachta 1990, i gcomhlíonadh airbheartáithe Alt 193 d'Acht na gCuideachta 1990, thug an tUasal Houlihan ar láimh tuairisc a airbheartaíonn a bheith sínithe ag gnóthas iniúchóirí agus fios aige a raibh bréagach i bponc ábhartha. Bhí iomlán cúig chúisimh roimh an Cúirt a bhain leis an cionta a líomhnaítear seo maidir le bliain airgeadais sa chás trí chuideachta agus le dhá bhliain airgeadais sa chás cuideachta amhain eile. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an Cosantóir ar dhá gcúisimh de bhun an dá Alt 187(6) agus (9) agus Alt 242(1) d'Acht na gCuideachta 1990 (sonraí thíos).
Ghearr an Chúirt fíneáil ar iomlán €3,808.00 (€1.904.00 ar cion amháin faoi Alt 187(6) agus (9), agus €1904.00 ar cion amháin faoi Alt 242(1)), chuir se san áireamh tríá chúisimh breise faoi Alt 187(6) agus (9) agus ceithre chúisimh breise faoi Alt 242(1) agus stiúr sé an cosantoir €1,250 a ranníoc mar costais ionchúisimh, an suim sin a íoc laistigh de tréimhse sé mí ó dáta Ordú Cúirte.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).