Ionchúiseamh 2008

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Brian Keogan Junior

Dé Luain 7 Eanáir 2008


Sonraí an Chosantóra:
Brian Keogan Junior 

Seoladh:
35 Littlepace Way,
Cluain Aodha,
Co. an Mhí. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Átha Cliath. 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche Lindsay 

Cionta a Líomhnaítear:
Bhí an cosantóir ar chúiseamh cion shárú Alt 161(1) d’Acht na Cuideachta trí gníomhaíocht mar; a) stiúrthóir BSK Construction Limited, Uimh. Cuideachta 375424; b) stiúrthóir Crosskeys Construction Limited, Uimh. Cuideachta 372308; agus c) stiúrthóir agus rúnaí Copanácht Management Company Limited, Uimh. Cuideachta 403679, nuair a bhí sé faoi dearbhú srianadh a rinne an Ardchúirt faoi Alt 150 den Acht céanna agus go theip air seasamh le na coinníollacha forordaoithe san Acht le haghaidh leanúnit ag gníomh mar stiúrthóir nó rúnaí cuideachta. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an cosantóir agus ghearr sé fíneáil de €500. Ar pléadáil ciontach, ciontadh an cosantóir ar trí áirimh gníomhaíocht mar stiúrthóir, gearradh fíneáil de €750 agus ordaíodh costas ionchúiseamh €684 a íoc. Ansin cuireadh san áireamh an cúiseamh bainteach le gníomhaíocht mar rúnaí ar Copanácht Management Company Limited. 

Agus é ciontaithe i gcion faoi Alt 161(1) d’Acht na Cuideachta 1990, meastar go bhfuil Brian Keogan cuireadh faoi ordú dícháiliú. Dheonaigh an Chúirt iarratas ón ionchúisitheoir faoi Alt 162 d’Acht na Cuideachta 1990 go rithfeadh an tréimhse dícháiliú ar an tUasal Keogan ó data an ciontaithe (7/1/08) go dtí 31 Nollaig 2011. Is é éifeacht an forála seo go bhfuil Brian Keogan dícáilithe ó ceapacháin nó gníomh mar iniúchóir, stiúrthóir nó oifigeach eile, glacadóir, leachtaitheoir nó scrúdaitheoir nó bheith bainteach ar bhealach ar bith, bíodh sé go díreach nó go hindíreach go hiomlán nó go páirteach i gcur chun cinn, i bhfoirmiú nó i mbainistíocht chuideachta ar bith nó aon chumann atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair 1893 go 1978 ar feadh tréimhse tosaithe 7 Eanair 2008 agus críochnaithe 31 Nollaig 2011.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí