Ionchúiseamh 2020

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i gcoinne Patricia Kelly

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i gcoinne Patricia Kelly

Dé hAoine 6 Márta 2020


Ag eascairt as imscrúdú a rinne Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach ("OSFC") ar an iar-charthanais Console, d'ordaigh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí go gcúiseódh bean i gcionta tromchúiseacha.

Tar éis treoracha an DPP, gabhadh Bean Patricia Kelly, le seoladh i gCill Dara, agus tugadh os comhair Chúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath í. Cuireadh in iúl don Chúirt, faoi treo an SIP, gcúisíodh Bean Kelly i gcionta:

• cúis amháin Trádála Chalaoiseach in aghaidh alt 297 d'Acht na gCuideachtaí 1963;

• cúis amháin Trádáil Chalaoiseach in aghaidh alt 722 d'Acht na gCuideachtaí 2014; agus

• cúis amháin Sciúradh Airgid contrártha le hailt 7(1)(a)(ii), 7(1)(b) agus 7(3) den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid & Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010.

Cuireadh in iúl don Chúirt freisin gur ordaigh an SIP go gcuirfí an cúisí ar aghaidh chuig an gCúirt Chuarda le haghaidh trialach ar díotáil.

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC