« back Achtanna na gCuideachta
 

Acht na gCuideachtaí 2014 ar aghaidh:

Acht na gCuideachtaí Comhdhlúite 2014 - arna athbhreithniú ag an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Tábla mBunús d'Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Tábla na Cinn Scríbe ó Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2017 (Béarla amháin)

An tAcht um Chuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla) 2018 (Béarla amháin)

Tóg faoi deara led’thoil:

  • is go dtí an Acht sa foirm bunaidh, ní an Act mar a leasú, a téann na nascann thíos. Má thaistíonn deimhniú uait go bhfuil alt áirithe i bhfeidhm fós gan leasú, ba choir duit gach de na Achtanna ina dhiaidh sin a scrúdú chun feiceáil an dhearna aon difear air; 
  • is féidir go bhfuil roinnt comhaid ar an leathanach seo le fail i bhformáid PDF amháin. Taistíonn Adobe Acrobat Reader uait na comhaid seo a léamh. Tá sé le fail mar íoslód saor ó shuíomh Adobe;
  • níl aistriúchán oifigiúil de na hAchtanna seo le fáil fós ón Oireachtas. Tar éis a aistreofar iad, cuirfimid le fáil as Gaeilge iad ar an suíomh seo. Go raibh maith agat as ucht d'fhoighne.
     
      Achtanna na gCuideachtaí (1963 - 2013) Éireannaigh Stairiúil - reachtaíocht phríomhúil:

 


Search

Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell, BAC 1
Teileafóin: +353 1 858 5800
Email: i#n#f#o#|#o#d#c#e#.#i#e