Faoin OFSC

Iarratais ar Thairiscintí-earraí/seirbhísí do OSFC

Foilsíonn OFSC gach IaT reatha faoin luach tairsí do foilsiú go náisiúnta (https://www.etenders.gov.ie/) ar an leathanch seo.

REATHA:

Cineál conartha  Dáta deiridh  Ré más seirbhísí i gceist Cur síos na hearraí nó seirbhísí   Conradh amháin (A) /
Gradam ó gCreat (C)
Naisc
Níl aon IaT reatha