« back Rúnaí Cuideachta
 

01. Céard is rúnaí chuideachta ann?

Is é atá i rúnaí cuideachta ná duine nó cuideachta ceaptha chun riaracháin na cuideachta a mhaoirsiú agus a feidhmíonn i gcomhréir le treoracha na stiúrthóirí.

Féach led’thoil ar ar Leabhar Eolais agus Treoir Tapa  OSFC ar Rúnaí Cuideachta.

02. An bhfuil riachtanas go mbeadh rúnaí cuideachta ann?

Tá.  Dé réir Acht na gCuideachtaí tá se riachtanach go mbeadh rúnaí cuideachta ag gach cuideachta.

03. Conas a ceaptar rúnaí cuideachta?

Is é/í an chéad rúnaí cuideachta ná an duine ainmnithe sna doiciméid chorpraithe a comhdaíodh leis an OCC.  De gnáth déanann stiúrthóirí an cuideachta ceapacháin mar rúnaí ina dhiaidh sin.  Leagtar amach de ghnáth na rialacha a rialaíonn rúnaí i mBunreacht féin na Cuideachta (Airteagail Chomhlachais).

04. An bhfuil ceanglas ar chuideachtaí clár Stiúrthóirí agus Rúnaithe a choinneáil?

Tá. Tá ceanglas ar gach cuideachta clár a stiúrthóirí agus rúnaithe a choinneáil (Alt 149 d’Acht na Chuideachtaí).  Leagtar amach in Ailt 215 go 217 d’Acht na gChuidachtaí an ceart scrúdú nó cóipeanna an chlár a iarraidh.

Search

Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell, BAC 1
Teileafóin: +353 1 858 5800
Email: i#n#f#o#|#o#d#c#e#.#i#e