Achtanna na gCuideachta

Acht na gCuideachtaí 2014 ar aghaidh:

Acht na gCuideachtaí Comhdhlúite 2014 - arna athbhreithniú ag an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Tábla mBunús d'Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Tábla na Cinn Scríbe ó Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht) 2017 (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2017 (Béarla amháin)

An tAcht um Chuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla) 2018 (Béarla amháin)

Tóg faoi deara led’thoil:

  • is go dtí an Acht sa foirm bunaidh, ní an Act mar a leasú, a téann na nascann thíos. Má thaistíonn deimhniú uait go bhfuil alt áirithe i bhfeidhm fós gan leasú, ba choir duit gach de na Achtanna ina dhiaidh sin a scrúdú chun feiceáil an dhearna aon difear air; 
  • is féidir go bhfuil roinnt comhaid ar an leathanach seo le fail i bhformáid PDF amháin. Taistíonn Adobe Acrobat Reader uait na comhaid seo a léamh. Tá sé le fail mar íoslód saor ó shuíomh Adobe;
  • níl aistriúchán oifigiúil de na hAchtanna seo le fáil fós ón Oireachtas. Tar éis a aistreofar iad, cuirfimid le fáil as Gaeilge iad ar an suíomh seo. Go raibh maith agat as ucht d'fhoighne.
     
      Achtanna na gCuideachtaí (1963 - 2013) Éireannaigh Stairiúil - reachtaíocht phríomhúil:

 

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Tá Tuarascáil Bhliantúil do 2019 an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach foilsithe.

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir