Achtanna na gCuideachta

Acht na gCuideachtaí 2014 ar aghaidh:

Cuireadh tús le Bille na gCuideachtaí (Údarás Forfheidhmithe Corparáideach) 2021 (Uimh. 107 of 2021) an 6 Meán Fómhair 2021

Acht na gCuideachtaí Comhdhlúite 2014 - arna athbhreithniú ag an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí (Béarla amháin)

Companies (Miscellaneous Provisions) (Covid 19) Act 2020 (síneadh go 9 Meitheamh 2021) (Béarla amháin)

Tábla mBunús d'Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Tábla na Cinn Scríbe ó Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo (Béarla amháin)

Liosta na gCionta, Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Liosta na gcionta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh siúd, a bhféadfadh spéis a bheith ag Chuntasóirí nó Iniúchóirí iontu (Béarla amháin)

Liosta na gcionta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh siúd, a bhféadfadh spéis a bheith ag Chuideachtaí, Stiúrthóirí nó Rúnaithe iontu (Béarla amháin)

Liosta na gcionta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh siúd, a bhféadfadh spéis a bheith ag Leachtaitheoirí, Glacadóirí nó Scrúdaitheoirí iontu (Béarla amháin)

Leabhar Reacht na hÉireann 
 

Tóg faoi deara led’thoil:

  • Is comhdhlúthú riaracháin é seo a d’ullmhaigh an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí ar mhaithe le héascaíocht úsáide amháin agus nuair is iomchuí, ba cheart dul i gcomhairle leis an reachtaíocht bhunaidh (Béarla amháin faoi láthair).
     
  • Is féidir go bhfuil roinnt comhaid ar an leathanach seo le fail i bhformáid PDF amháin. Taistíonn Adobe Acrobat Reader uait na comhaid seo a léamh. Tá sé le fail mar íoslód saor ó shuíomh Adobe;
  • Níl aistriúchán oifigiúil de na hAchtanna seo le fáil fós ón Oireachtas. Tar éis a aistreofar iad, cuirfimid le fáil as Gaeilge iad ar an suíomh seo. Go raibh maith agat as ucht d'fhoighne

 

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC