Achtanna na gCuideachta

Acht na gCuideachtaí 2014 ar aghaidh:

Cuireadh tús le Bille na gCuideachtaí (Údarás Forfheidhmithe Corparáideach) 2021 (Uimh. 107 of 2021) an 6 Meán Fómhair 2021

Acht na gCuideachtaí Comhdhlúite 2014 - arna athbhreithniú ag an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí (Béarla amháin)

Companies (Miscellaneous Provisions) (Covid 19) Act 2020 (síneadh go 9 Meitheamh 2021) (Béarla amháin)

Tábla mBunús d'Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Tábla na Cinn Scríbe ó Achtanna na gCuideachtaí roimhe seo (Béarla amháin)

Liosta na gCionta, Acht na gCuideachtaí 2014 (Béarla amháin)

Liosta na gcionta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh siúd, a bhféadfadh spéis a bheith ag Chuntasóirí nó Iniúchóirí iontu (Béarla amháin)

Liosta na gcionta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh siúd, a bhféadfadh spéis a bheith ag Chuideachtaí, Stiúrthóirí nó Rúnaithe iontu (Béarla amháin)

Liosta na gcionta faoi Acht na gCuideachtaí 2014 lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh siúd, a bhféadfadh spéis a bheith ag Leachtaitheoirí, Glacadóirí nó Scrúdaitheoirí iontu (Béarla amháin)

Leabhar Reacht na hÉireann 
 

Tóg faoi deara led’thoil:

  • Is comhdhlúthú riaracháin é seo a d’ullmhaigh an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí ar mhaithe le héascaíocht úsáide amháin agus nuair is iomchuí, ba cheart dul i gcomhairle leis an reachtaíocht bhunaidh (Béarla amháin faoi láthair).
     
  • Is féidir go bhfuil roinnt comhaid ar an leathanach seo le fail i bhformáid PDF amháin. Taistíonn Adobe Acrobat Reader uait na comhaid seo a léamh. Tá sé le fail mar íoslód saor ó shuíomh Adobe;
  • Níl aistriúchán oifigiúil de na hAchtanna seo le fáil fós ón Oireachtas. Tar éis a aistreofar iad, cuirfimid le fáil as Gaeilge iad ar an suíomh seo. Go raibh maith agat as ucht d'fhoighne

 

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí