Tathant

Tá sé de dhualgas ar an Aonad Tathanta sainordú an Stiúrthóra géilliúntas i leith dlí cuideachta a spreagadh, a chomhlíonadh. Is í an obair a bhíonn ar siúl at an Aonad doiciméid threoracha agus eolais a ullmhú agus a fhoilsiú, dul i mbun caidrimh le comhlachtaí gairmiúla eile, breathnú i ndiaidh forbairtí idirnáisiúnta, moltaí maidir le polasaí a chur chun cinn agus ionadaíocht a dhéanamh ar son na hOifige ag comhdhálacha agus ag seimineáir.

Is é atá sa bhFoireann Tathanta foireann ghairmiúil agus riaracháin a fhaigheann cúnamh nuair is gá ó am go chéile, ó bhaill foirne eile na hOifige.

Le freastal do ghéilliúntas cuideachtaí agus oifigigh chuideachtaí i leith forálacha tábhachtacha dlí chuideachta agus chun a gcearta a chur in iúl do scairshealbhóirí agus do chreidiúnaithe tá roinnt leabhráin a bhaineann le Fógraí Cinnidh foilsithe ag OSFC a bhfuil fáil orthu via an nasc seo thíos..

Ceangal Gaolmhara:Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

FÓGRA COVID-19

De réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta faoi láthair. Tá sonraí teagmhála sealadacha socraithe.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort