Tathant

Tá sé de dhualgas ar an Aonad Tathanta sainordú an Stiúrthóra géilliúntas i leith dlí cuideachta a spreagadh, a chomhlíonadh. Is í an obair a bhíonn ar siúl at an Aonad doiciméid threoracha agus eolais a ullmhú agus a fhoilsiú, dul i mbun caidrimh le comhlachtaí gairmiúla eile, breathnú i ndiaidh forbairtí idirnáisiúnta, moltaí maidir le polasaí a chur chun cinn agus ionadaíocht a dhéanamh ar son na hOifige ag comhdhálacha agus ag seimineáir.

Is é atá sa bhFoireann Tathanta foireann ghairmiúil agus riaracháin a fhaigheann cúnamh nuair is gá ó am go chéile, ó bhaill foirne eile na hOifige.

Le freastal do ghéilliúntas cuideachtaí agus oifigigh chuideachtaí i leith forálacha tábhachtacha dlí chuideachta agus chun a gcearta a chur in iúl do scairshealbhóirí agus do chreidiúnaithe tá roinnt leabhráin a bhaineann le Fógraí Cinnidh foilsithe ag OSFC a bhfuil fáil orthu via an nasc seo thíos..

Ceangal Gaolmhara:Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Tá Tuarascáil Bhliantúil do 2019 an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach foilsithe.

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir