Tathant

Tá sé de dhualgas ar an Aonad Tathanta sainordú an Stiúrthóra géilliúntas i leith dlí cuideachta a spreagadh, a chomhlíonadh. Is í an obair a bhíonn ar siúl at an Aonad doiciméid threoracha agus eolais a ullmhú agus a fhoilsiú, dul i mbun caidrimh le comhlachtaí gairmiúla eile, breathnú i ndiaidh forbairtí idirnáisiúnta, moltaí maidir le polasaí a chur chun cinn agus ionadaíocht a dhéanamh ar son na hOifige ag comhdhálacha agus ag seimineáir.

Is é atá sa bhFoireann Tathanta foireann ghairmiúil agus riaracháin a fhaigheann cúnamh nuair is gá ó am go chéile, ó bhaill foirne eile na hOifige.

Le freastal do ghéilliúntas cuideachtaí agus oifigigh chuideachtaí i leith forálacha tábhachtacha dlí chuideachta agus chun a gcearta a chur in iúl do scairshealbhóirí agus do chreidiúnaithe tá roinnt leabhráin a bhaineann le Fógraí Cinnidh foilsithe ag OSFC a bhfuil fáil orthu via an nasc seo thíos..

Ceangal Gaolmhara:Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC