Dícháilithe 2007

Dícháileadh Martin Allen ar feadh 12 bhliain ó 19 Feabhra 2007 faoi Alt 160(2)(h) d’Acht na gCuideachta 1990.

Dé Luain 19 Feabhra 2007


An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach AGUS Martin Allen.   Maidir le Champion Telecom Limited, Diamond Telecom Limited, Foxburg International Limited, M Allen Magazine Publishers Limited, Ovid Print Media Limited, The Minute Business Limited, Thorin International Limited, European ICT Resource Facilities Limited agus maidir le Alt 160 d'Acht na gCuideachtaí 1990.

Sonraí na Cosantóra  
 
Champion Telecom Limited
Uimhir Cuideachta: 342808
Oifig Cláraithe: 140 Bóthar Thír an Iúir Thiar, Baile Átha Cliath 6W.

Diamond Telecom Limited
Uimhir Cuideachta: 340907
Oifig Cláraithe: Teach an Chnoic, Cnoc Alúine, Nás na Rí, Co. Chill Dara

Foxburg International Limited
Uimhir Cuideachta: 301311
Oifig Cláraithe: Cearnóg an Mhargadh, Baile Chill Dara, Co. Chill Dara

M Allen Magazine Publishers Limited
Uimhir Cuideachta: 372521
Oifig Cláraithe: 38 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Ovid Print Media Limited
Uimhir Cuideachta: 335259
Oifig Cláraithe: Teach Thorin, 25 Plás Bhaile Phib, Baile Phib, Baile Átha Cliath 7.

The Minute Business Limited
Uimhir Cuideachta: 338931
Oifig Cláraithe: 38 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Thorin International Limited
Uimhir Cudieachta: 324700
Oifig Cláraithe: Teach Thorin, 25 Plás Bhaile Phib, Baile Phib, Baile Átha Cliath 7.

European ICT Resource Facilities Limited
Uimhir Cuideachta: 383554
Oifig Cláraithe: Colonnade Thuaidh Aonad 1-4, An Plaza, An tSráid Mhór, Sord, Co. Átha Cliath.

Martin Allen
Seoladh: Íostán Glebe Cottage, An Bóthar Buí, Co. an Mhí.

Ionad Coinne:
Ardchúirt Baile Átha Cliath

Breitheamh:
Breitheamh Finlay Geoghegan J.

An Iarratas:
De bhun Alt 160(2)(h) d'Acht na gCuideachtaí 1990 (árna leasú le alt 42(b) d'Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí 2001), is féidir leis an Stiúrthóir iarraidh dícháiliú stiúrthóra cuideachta bainte den Clár na gCuideachtaí go neamhdheonach de bhun Alt 12 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1982.  De bhun Alt 160(3A), is feídir le stiúrthóirí cosaint go rathúil iarratas dícháilithe mar sin trí thaispeáint don Ard Chúirt nach raibh aon dliteanas ag an cuideachta ag am bainte den Chlár éadoilteanach nó go scaoileadh as aon dliteanais roimh dáta an iarratais dícháilithe. Nuair a measann an Cúirt go h-oiriúnach é, tá lánrogha ag an Cúirt idir stiúrthóir a dícháiliú ar tréimhse a measann sí oiriúnach nó é nó í a srianadh ar feadh cúig bliain.  

Toradh:
An 19ú Feabhra 2007, dícháilíodh ar feadh 12 bhliain Martin Allen, a raibh ina stiúrthóir cuideachtaí dóchmhainneachta ar a dtugtar Champion Telecom Limited, Diamond Telecom Limited, Foxburg International Limited, M Allen Magazine Publishers Limited, Ovid Print Media Limited, The Minute Business Limited, Thorin International Limited, European ICT Resource Facilities Limited ag am a baineadh den Chlár na cuideachtaí.  Rinne an Chúirt Ordú costais i bhfabhar an Stiúrthóir, na costais sin a bheith fhómhasta sa chás cheal comhaontaithe.

Is é éifeacht an Ordú Ard-Chúirte go bhfuil Martin Allen dícháilithe ó bheith ceaptha nó ar ghníomhú mar iniúchóir, stiúrthóir nó mar oifigeach eile, mar ghlacadóir, leachtaitheoir nó scrúdaitheoir agus ar bheith bainteach ar bhealach ar bith bíodh sé go díreach nó go hindíreach le cur chun cinn, le foirmiú nó le bainistíocht aon chuideachta nó aon chumainn atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail 1893 go 1978 ar feadh tréimhse 12 bhliain ón 19ú Feabhra 2007.

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).