Dícháilithe 2007

Cinneadh Ard-Chúirte gan dícháiliú an tUasal Patrick McCann - An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach AGUS Patrick McCann.

Dé Céadaoin 17 Eanáir 2007


Cinneadh Ardchúirte gan an tUasal Patrick McCann a dhícháiliú

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus Patrick McCann.  Maidir le Kentford Securities Limited (faoi imscrúdú) agus maidir le Achtanne na gCuideachtaí 1963 - 2001 agus maidir le iarratas den Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach de bhun Alt 160(2) d'Acht na gCuideachtaí 1990.

Sonraí an Cosantóir:
Patrick McCann, Cuntasóir Deimhnithe Poiblí agus Iniúchóir Cláraithe McCann and Associates, 48 Bóthar Dhroim Conrach Uachtarach, Baile Átha Cliath 9.

Ionad Coinne:
Ardchúirt Baile Átha Cliath.

Breitheamh:
An Breitheamh Michael Peart.

An Iarratas:
De bhun alt 160(2)(b) agus (d) d'Acht na gCuideachtaí 1990 (árna leasú), d'iarr an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach dícháiliú an tUasal Patrick McCann ó bheith ceapaithe nó ar ghníomhú mar iniúchóir, stiúrthóir nó mar oifigeach eile, mar ghlacadóir, leachtaitheoir nó crúdaitheoir agus ar bheith bainteach ar bhealach ar bith bíodh sé go díreach nó go hindíreach le cur chun cinn, le foirmiú nó le bainistíocht aon chuideachta nó aon chumainn thionsclaíoch agus choigiltis.  Lean an iarratas seo imscrúdú an Stiúrthóra dena imthosca a thuairiscigh oifigeach údaraithe (a cheap Aire den am sin do Fiontar Trádála agus Fostaíochta de bhun alt 19 d'Acht na gCuideachtaí 1990) a scrúdaigh leabhair chuntas agus doiciméid Kentford Securities Limited.

Toradh
I mbreithiúnas scríofa tugtha inniu, chinn an Ardchúirt gan an ordú iarrtha a dhéanamh.

Cás Bainteach:
Féach freisin an Breithiúnas níos luaithe Ardchúirte ó 7 Márta 2006 ina dhiúltaigh an Cúírt iarratas an tUasal McCann imeachtaí dhícháilithe an Stiúrthóra ina aghaidh a dhíbhe.

Achomharc:

Tar éis ordú an Ardchúirte ag diúltú tUasal McCann a dhícháiliú, rinne an Stiúrthóir achomharc rathúil ar an Cúirt Uachtarach agus faoi dheoidh dhícháiligh an Cúirt Uachtarach an tUasal McCann ar feadh tréimhse dhá bhliain.  Tá sonraí toraidh éisteachta na Chúirte Uachtarach le feiceáil faoin iontrálacha ag Máirt 30ú Samhain 2010 agus 1ú Feabhra 2011 ar ár tsuíomh idirlíne.

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).