Dícháilithe 2007

Dícháileadh Martin Allen ar feadh 12 bhliain ó 19 Feabhra 2007 faoi Alt 160(2)(h) d’Acht na gCuideachta 1990.

Dícháileadh Martin Allen ar feadh 12 bhliain ó 19 Feabhra 2007 faoi Alt 160(2)(h) d’Acht na gCuideachta 1990.

19 Feabh 2007


Chuir an Ard-Chúirt ordú dícháilithe inniu ar Sam Field-Corbett Uasal ar feadh trí bliana.

Chuir an Ard-Chúirt ordú dícháilithe inniu ar Sam Field-Corbett Uasal ar feadh trí bliana le héifeacht ó 27 Feabhra 2007 de bharr na gcinntí a rinne Cigirí na hArd-Chúirte ina dTuarascáil faoi Ansbacher (Cayman) Ltd.

30 Ean 2007


Cinneadh Ard-Chúirte gan dícháiliú an tUasal Patrick McCann - An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach AGUS Patrick McCann.

Cinneadh Ard-Chúirte gan dícháiliú an tUasal Patrick McCann - An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach AGUS Patrick McCann. Maidir le Kentford Securities Limited (faoi inscrúdú) agus maidir le Achtanna na gCuideachta 1963 - 2001 agus maidir le iarratas ón Stiúrthóir un Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi Alt 160(2) d’Acht na gCuideachta 1990.

17 Ean 2007


12

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).