Dícháilithe 2008

Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú.

Dé Luain 26 Bealtaine 2008


Cinneadh Ard-Chúirte inniu gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú.

Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú in imeachtaí a thionscain an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ag éirí as Tuarascáil na Cigirí a cheap an Ard-chúirt
chun gnóthaí National Irish Bank Limited agus National Irish Bank Financial Services Limited a imscrúdú.

Leanann seo breithiúnas scríofa ceadaithe an Breithimh Roderick Murphy.

Tá achomhairc ar an déanta ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach chuig an Chúirt Uachtarach ón cinneadh Ard-Chúirte. Ní chinnte an achomharc fós.

Doiciméidí le Íoslódáil

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).