Dícháilithe 2008

Wood Products (Longford) Limited - Cinneadh Chúirte Uachtarach

Dé Máirt 6 Bealtaine 2008


Chinn an Chúirt Uachtarach an 6 Bealtaine gan Patrick McGowan agus Patricia McGowan, stiúrthóirí Wood Products (Longford) Limited, a dhícháiliú, ar achomharc ón Ard-Chúirt. Airíonn an Breithiúnas soiléiriú úsáideach ar an frasa "mainneachtain go rialta" in Alt 160(2)(f) agus an Alt 160(3) atá bainteach. Rinne an Stiúrthóir achomharc ar léiriú an Ard-Chúirte níos luaithe den frása.

Is féidir teacht ar an Cinneadh Chúirte Uachtarach ar suíomh idirlíne Seirbhíse Chúirteanna.

Is féidir teacht ar an Cinneadh na hArd-Chúirte níos luaithe ar suíomh idirlíne Seirbhíse Chúirteanna freisin.

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).